Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

АВТОНОМНИ СТАЦИОНАРНИ ДЕЗИНФЕКЦИОННИ СТАНЦИИ

            Разработената от фирмата високоефективна дезинфекционна система LATAL SDS е предназначена за монтиране на ГКПП, КПП пунктове  в промишлени предприятия с особен санитарен режим.  Състои се от: странична, горна и подова дезинфекционна система за обработка отдолу на ходовата част на автомобилите. Дезинфекционните системи са изработени от рамка от хромникелови тръби и химикоустойчиви тръби с монтирани на тях специализирани дюзи за разпръскване на дезинфекционната течност. Дюзите осигуряват оптимално разпръскване с ветрилообразен факел и едрина на капките 25-40 микрона и са снабдени с възвратни клапани, които осигуряват моментално включване и изключване на процеса на дезинфекция. Минималното разстояние от дюзите до повърхнините подложени на дезинфекция  е  600 мм. Хоризонталната дезинфекционна система е монтирана в предварително изкопан канал. 

            Приготвянето на дезинфекционния разтвор става в пластмасов резервоар с обем 1 м3.  Системата за разтваряне и разбъркване на дезинфекционния разтвор работи постоянно, като предотвратява утаяването на разтвора, а през студените месеци-винаги да е подгрят. 

Дезинфекционната течност се подава към дюзите чрез помпи със специално антикорозийно изпълнение. Помпите подават дезинфекционната течност в три сектора с оглед обезпечаване на различни варианти за дезинфекция на определените МПС.  За предотвратяване задръстването на дюзите разтвора преминава през филтрираща система. 

            Чрез автоматизираният контрол системата следи посоката от която влиза транспортното средство и автоматично включва началото и определя типа на дезинфекцията. Това осигурява двупосочен вход към дезинфекционния комплекс. Системата разпознава леки от товарни автомобили, като при леките се включва само подовата дезинфекция. Чрез ръчно превключване на режимите е възможно да се изключи горната хоризонтална и част от вертикалната дезинфекция за автомобили с открити ремаркета /опционално/. Системата се състои от датчици, програмируеми контролери, и периферия. Възможен е ръчен режим на управление от оператора. 

            За експлоатация при ниски температури /до -10оС/ е предвидена подгряваща система за тръбопроводите и резервоара, което предотвратява замръзването на течността по дюзите през зимните месеци.  Системата е автономна и се активира при външна температура <1оС, може да работи и в ръчен режим.  Подгряващата система е изпълнена  с променливо резистентни кабели, което премахва необходимостта от сложни контролиращи и управляващи елементи, предотвратява прегряването на разтвора  и намалява многократно консумираната еленергия. Външно химикоустойчивите тръбопроводи и дюзите имат топлоизолация за запазване на температурата и осигуряване на надеждна  работа при ниски температури.

Технически параметри на LATAL SDS

  Разход на дезинфектант

 

  Товарен автомобил

  12 - 20 l  

  Лек автомобил

  до  4 l  

 

 

  Налягане

  до 8 bar  

  Електрическа мощност

  до 5,0 kW  

  Резервоар

  1   м3  

   Размери на дезинфекционната зона

 B=  3,5  m;    H= 4,5m  

   Скорост на дезинфекцираното МПС

 5 км/час  

   Минимална експлоатационна температура

 -10 оС  

Базова конфигурация на LATAL SDS

  Носеща „П“ рамка В=3,5 м и Н=4,5 м от хромникелови тръби

  1 бр.  

  Дезинфекционн  линия  от химикоустойчиви тръби  с дюзи

  1 к-т.  

  Дезинфекционна линия за подова дезинфекция с дюзи

  1 к-т.  

  Бариерни датчици /точки/ за трасето

  4 бр.  

  Електрически помпи

  3 бр.  

  Система за подгрев на тръбопроводите, дюзите и резервоара

 +  

  Тръби и арматура

От кабината до рамката

  Топлинна изолация на тръбопроводите

+  

  Система за постоянно разбъркване на материала

+  

  Филтрираща система за разтвора към всяка помпа

+  

  Електрическо табло с електронно управление на  процеса

+  

  Пулт за ръчно управление

+  

  Система за следене на нивото на дезинфектанта

+  

  Резервоар за дезинфектант 1м3

+  

  Кабина за резервоара, помпения агрегат и управлението

+  

  Резервни разпръсквачи за дюзи

10 бр.  

Дизенфекционния комплекс LATAL SDS е проектиран и изработен  в съответствие с изискванията на:
Закон за ветеринарномедицинската дейност
НАРЕДБА № 29 от 20.11.2000 г. на МЗГ
НАРЕДБА № 4 от 12.03.2002 г.  на МЗГ

© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko