Image

ВЕТЕРИНАРНИ ИНСИНЕРАТОРИ

Инсинераторни пещи разработени за месодобивната и месопреработвателната промишленост.  

 В този тип инсинератори се подлагат на термично унищожаване всички странични животински продукти: месо, кости, пера, стомашни трактове и други съпътстващи животински отпадъци.   

След инсинерацията остатъка от тези отпадъци е от 3-5% сухо вещество (пепел), която се третира според предписанията на регулаторните органи.

Огромното количество отделена топлинна енергия може да се върне обратно в производството във вид на топла вода или пара.  

 При по-голяма влажност на продукта за изгаряне >40% е нужно окомплектоване на инсинератора със сепарираща преса, която намалява влажността до необходимата. Липсата на такава води до повишаване на енергията нужна  за унищожаването на отпадъците.  

Всички инсинератори са окомплектовани с филтърни системи за отделяне на вредните емисии и сепариране на прахови частици от изходящите газове, като те са под НДЕ. По време на инсинерацията не се отделят дим, прах и мирис в атмосферата. 

 Всички съоръжения са снабдени с напълно компютъризирано управление наблюдаващо и регулиращо редица параметри за правилното протичане на технологичния процес. Предлагат се и автоматични и полуавтоматични системи за подаване на материалите. 

 Ветеринарните инсинератори за животински трупове (птици и птичи ембриони, прасета и др.) са облагодетелствани от гледна точка на разрешителни режими. 

 Ние проектираме и изработваме съоръжения изцяло по спецификата на Вашето  производство. Те могат да бъдат с капацитет от 20 до 1000 кг/час.  Видовете горива са: Природен газ, пропан-бутан и дизелово гориво.  

© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko