Image

КРЕМАТОРИУМ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

В крематориум за Домашни любимци LATAL 5 PС, се прилагат на най-новите постижения в световната практика за проектиране и изграждане на инсинераторни съоръжения и ноухауто на свои фирмени конструктивни и технологични решения, това ги  характеризира с  икономичност и високопроизводителна експлоатация. Ето някои от характеристиките на нашите съоръжения.

Капацитет - до 50 килограма на час "Инсталация за изгаряне с нисък капацитет" според РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 в съответствие с  ДИРЕКТИВА 2000/76/ЕО, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 . 

Иновативен дизайн на структурата на крематориумите LATAL ускоряващ процеса на кремация.

Без мирис и дим изпускани от комина в атмосферата. Гарантиран престой на димните във вторична камера газове минимум 2 секунди при температура над 850оС

Двустепенна пречистваща система /опционално/ която се изгражда след крематориума обезспечава неутрализацията на вредните газове и сепарира отделените прахови частици.

Голяма площ на първична камера  Ш,Д =700 мм и 1500мм    Възможност за кремацията на няколко животни едновременно.

Лесно изваждане на останките от кремация.

Огнеупорен бетон с повишена абразивна износоустойчивост и работна температура до 1650 оС запазващ  произведената енергия. Това позволява по-добра горивна ефективност и дълголетие. 

Иновативна модулна система на сводовете и подовете в крематориума, осигурява дълготрайна експлоатация, а при нужда  позволява бърза подмяна на даден модул.

Допълнителна термоизолация осигурява комфортни температури в работното помещението.

Принудително въздушно подаване - доприняся за оптимизиране и контролиране на процеса на изгаряне в съответствие с определящите нормативни документи, като по този начин може да се осигури и 24 часов режим на работа.

Компютърно контролиран процес на изгаряне.  Крематориума LATAL 5 PС се управлява от компютъризирана система, която гарантирара оптимален технологичен процес,  не допуска стартиране на кремация преди да се достигне работна температура и дава възможност за задаване на предварително подготвени програми за изгаряне според теглото.

Напълно атоматична последователност от предварително зададени действия с минимално участие и предпазва от грешни действия от страна на оператора.

Лесно използване. Обслужването на съоръжението НЕ изисква специализиран персонал.

Хром-никелови димоотводи. Осигуряват дълголетие и намаляват разходите за поддръжка.

1 година пълна гаранция и последваща абонаментна програма за поддръжка.

За подробна информация или оферта моля, свържете се с нас.

© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko